Standard plemene


Rakouský
hladkosrstý brakýř - Brandlbracke (Vieräugel - čtyřočák)


FCI - Standard Nr.
63 /  18. 06. 1996   /  D


Překlad z němčiny:     Ing. Iva Černohubová

Země původu: Rakousko

 

Datum zveřejnění platného standardu: 10.10.1995

Použití: Rakouský hladkosrstý brakýř je, díky svým výjimečným schopnostem pro práci v obtížném vysokohorském terénu, ale rovněž i v nížinách, využíván jako honič, ale také jako barvář.

Klasifikace FCI:                    Skupina 6                     honiči, barváři a plemena  příbuzná

                                               Sekce  1.2                    střední honiči 

                                               S pracovní zkouškou (loveckou a barvářskou).

Krátký výtahz historie:

"Brandlbracke" je považován za autentického potomka keltských honičů. Jako u většiny starobylých plemen psů neexistuje ani u rakouského hladkosrstého brakýře žádný věrohodný doklad o jeho původu, který by pocházel z doby před polovinou 19.století, a to proto, že v tomto období chov nebyl nijak řízen (evidován).

Celkový vzhled:

Je to středně velký pes, solidní tělesné konstrukce, obdélníkového rámce, pružný.

Použití/Povaha:

Vyniká jemným nosem, pracuje nejraději na stopě zajíce, kterou drží s velkou jistotou. Má milou povahu.


Hlava: 

Část lebeční:

Mozkovna: je široká, týlní hrbol je málo výrazný.

Část obličejová:

Nos:    je černý.

Čenichová partie: čenich je silný, nosní hřbet je rovný.

Pysky: dosti vyvinuté, přiléhavé, správně pigmentované.

Čelisti/Zuby: nůžkový skus, silné zuby. Kompletní chrup, složený ze 42 zubů, je žádoucí. Je tolerováno, pokud chybí celkem dva zuby z P1 nebo P2 (premoláry P1 anebo P2). M3 (moláry 3) nejsou brány v potaz.

Oči:     jasné, tmavě hnědé, červené spojivky v očních koutcích nejsou vidět.

Uši:     jsou středně dlouhé, nepříliš široké, zavěšené vysoko, jejich konce jsou zaoblené, visí podél lící, jsou ploché.

Krk:     je středně dlouhý, značně silný. Lalok je nežádoucí.


Tělo:   

Kohoutek: výrazný.

Hřbet:  dlouhý.

Bedra: mírně klenutá

Záď:    mírně spáditá.

Hrudník: široký a hluboký.

Ocas:   dlouhý, pozvolna zeslabující směrem ke špičce, mírně zatočený, v klidu spuštěný směrem k zemi; na spodní straně je srst hrubá, ale ne natolik, aby tvořila kartáč.


Končetiny:

Hrudní končetiny: korektně postavené, rovné a silné. Lopatky: šikmo uložené, svalnaté.

Pánevní končetiny: správně zaúhlené. Stehna: dlouhá, štíhlá, se středně vyvinutým svalstvem.

Tlapky: silné, kulaté, klenuté. Prsty sevřené; silné drápy jsou černé; polštářky jsou masivní a odolné.

Pohyb: je elegantní, prostorný.


Osrstění:

Srst:    je hladká, přiléhavá, hustá, uzavřená, elastická s hedvábným leskem. Je dlouhá okolo 2 cm.

Zbarvení: je černé s nevelkými ostře ohraničenými znaky pálení, jehož odstín je od světle plavé po tmavě hnědou. Dva znaky pálení nad očima (čtyřočák) musí být zřetelné.

 

Výška: 48 - 56 cm

Kohoutková výška:     psi       50 - 56 cm

                                      feny:    48 - 54 cm

 

Vady:   všechny odchylky od výše uvedeného standardu musí být považovány za vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti  a se
zřetelem na jejich vliv na zdraví  a pohodu psa.

  • příliš úzká mozkovna
  • široký nosní hřbet
  • uši stočené nebo se záhyby, špičaté, příliš úzké a krátké
  • ocas příliš krátký, příliš slabý, silně přetočený směrem vzhůru, bez drsné srsti na spodní straně
  • slabé nohy
  • plachost

Vylučující vady:

  • agresivita nebo bázlivost
  • předkus, podkus, chybění více jak celkem dvou zubů P1 či P2
  • každé jiné zbarvení, než jaké je uvedeno výše
  • chybění znaků pálení nad očima (čtyřočák)

Psi vykazující zřetelné fyzické abnormality nebo poruchy chování musí být diskvalifikováni.

Pozn.:  Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

 Zdroj: www.cmku.cz